top of page

Alapító Nyilatkozat

Mi, a Tolsztoj Társaság a Magyar-Orosz Együttműködésért Egyesület alapító tagjai, abból a felismerésből fakadóan, hogy

  • Oroszország a közös történelmi együttélés folyamán mindig kiemelkedő partner volt Magyarország számára,

  • Oroszország ma is a világpolitika, a világgazdaság és az egyetemes kultúra egyik meghatározó tényezője, és történelmi távlatokban az is marad, 

  • a magyar gazdaság sem a közeljövőben, sem középtávon nem nélkülözheti az orosz energiaimportot, miközben jelenlétünk erősítése az orosz piacon a magyar gazdaság egyik kitörési pontja lehet,

a mai napon a magyar-orosz kapcsolatok fejlődésének elősegítése céljából megalakítjuk a Tolsztoj Társaságot.

Társadalmi egyesületünk céljai:

  • hozzájárulás a magyar-orosz politikai, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális kapcsolatok fejlesztéséhez, 

  • a két ország civil társadalmi kapcsolatainak erősítése, fórum biztosítása a közös kulturális és keresztény értékekből fakadó együttgondolkodásra, 

  • reális Oroszország-kép kialakítása a magyar közvéleményben, megismertetve a hazai érdeklődőket az orosz társadalom fejlődésével, gazdaságának és kultúrájának eredményeivel,

  • Magyarország népszerűsítése az Orosz Föderációban, a magyar gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés eredményeinek oroszországi bemutatása.

 

a Tolsztoj Társaság a Magyar-Orosz Együttműködésért Egyesület alapító tagjai

Budapest, 2011. május 12.

bottom of page