top of page

Beszámoló

Orosz-magyar műfordító tábor lakiteleken

A Tolsztoj Társaság, a Lakiteleki Népfőiskola és a Magyar Írószövetség szervezésében 2020. augusztus 23-30. között immár kilencedik alkalommal rendeztük meg a Lakiteleki Népfőiskolán az Orosz-magyar műfordítói tábort. Ebben az évben a járványügyi helyzetre való tekintettel némiképp „redukáltabb” formában zajlott az esemény: a szokásosnál kevesebb létszámmal, illetve a magyar-orosz tábor oroszországi résztvevői nélkül. (A magyar-orosz táborba jelentkezettek közül egy Magyarországon tartózkodó orosz fiatal tudott részt venni a táborban, aki lelkesen csatlakozott az orosz-magyar tábor magyar fiataljaihoz.)

A fordítói kurzuson – a hagyományoknak megfelelően – a fiatal műfordítók műfordítói gyakorlatokon és fordításelméleti órákon csiszolhatták műfordítói jártasságukat. Ezek mellett előadásokat hallgathattak a mai orosz kultúra és mentalitás, a kortárs orosz irodalom, a kortárs magyar irodalomban fellelhető orosz irodalmi motívumok, a kortárs magyar irodalom és a mai magyar folyóirat-kultúra témaköreiből. Mivel az órák egy része orosz nyelven zajlott, a résztvevők a nyelvtudásukat fejleszthették is.

A fordítótábor záró rendezvényén könyvbemutatót is tartottunk, amelyen négy új (2020 első félévében megjelent), az orosz irodalommal és kultúrával foglalkozók és műfordítók számára hasznos kötet ismertetésére került sor. Szűcs Olga szerkesztésében megjelent a Kultúra higiéniája konferenciasorozat tizedik konferenciájának Культура в цифровом обществе / Culture in Digital Society című, orosz-angol kétnyelvű kötete, amelyben neves orosz és magyar kutatók tanulmányai tárják fel a témát a kultúra különféle aspektusaiból. Napvilágot látott Goretity József és Okszana Jakimenko szerkesztésében Kettős tükörben címmel egy unikálisnak mondható magyar-orosz kétnyelvű kötet, amelyben az orosz-magyar és a magyar-orosz műfordítói tábor korábbi résztvevőinek munkái szerepelnek: kortárs orosz művek magyar fordításai és kortárs magyar művek orosz fordításai, valamint a hozzájuk tartozó műfordítói kommentárok (még pontosabban fordításelméleti és fordításkritikai tanulmányok).

 

Ugyancsak az orosz-magyar műfordítói tábor korábbi résztvevőinek fordításában és Goretity József szerkesztésében megjelent az Így írunk mi című könyv is, amely az Oroszországban kiadott Как мы пишем című munkából ad bőséges válogatást, és kortárs orosz szerzők irodalomról, saját írói módszerükről szóló vallomásait tartalmazza. A felsorolt három kötet a Kairosz Kiadó gondozásában látott napvilágot. A negyedik bemutatott munka a legnagyobb „csemege” lehet az ifjú műfordítók számára. A kötet, amely a Debreceni Egyetem Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet Studia Litteraria kiadványsorozatának darabjaként jelent meg Goretity József szakmai szerkesztésében, az Orosz irodalom – fordításokban címet viseli. A kötetben neves magyar, orosz és szlovák szakemberek tanulmányai mellett helyet kaptak olyan fiatal műfordítók írásai is, akik a korábbi években rendszeres résztvevői voltak az orosz-magyar műfordítói táboroknak.

bottom of page